BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 8  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : ภาพประวัติศาตร์ [อ่าน: 4134 | ตอบ: 33] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 1 2
P.s I love You [1]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 70
Reply: 301


ภาพประวัติศาตร์    Share
เมื่อ: 13/12/2550 : 05.22น. - IP: 58.10.143.xxx
.......................................................................ภาพเก่าโครตๆ(กว่าจะมาเป็นกรุงเทพมหานคร)
พระอุโบสถวัดอรุณ ฯ

วัดอรุณฯ เดิมทีมาแต่กรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมว่า "วัดมะกอกนอก" แล้วเปลี่ยนมาเป็น "วัดแจ้ง" เมื่อ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๑ ได้ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ครั้น ขึ้นครองราชย์แล้วได้พระราชทานนามว่า "วัดอรุณราชธาราม" ภายหลังเปี่ยนใหม่เป็น "วัดอรุณราชวราราม" ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เกิดเพลิงไหม้พระอุโบสถ รัชกาลที่ ๕ จึงได้ปฏสังขรใหม่เกือบทั้งหมด องค์พระประธานที่ประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถ ณ วัดแห่งนี้มีพระนามว่า "พระพุทธธรณิศรราชโลกนาถดิลก" ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก คืบ หล่อในรัชกาลที่ ๒ กล่าวกันว่า พระพักตร์เป็นฝีมือพระหัตถ์ของพระองค์ด้วย ในพระพุทธอาสน์บรรจะพระบรม อัฐิรัชกาลที่ ๒ รอบพระอุโบสถและพระระเบียงเรียงรายด้วยตุ๊กตาจีน (ดังที่เห็นในภาพ) ที่นำมากับเรือสำเภาค้าฃ ขายกับจีนในรัชกาลที่ ๒ และ ๓

พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม

รัชกาลที่ ๒ ทรงพระราชปรารถจะสถาปนาพระปรางค์องค์เดิมซึ่งสูง ๘ วา (๑๖ เมตร) ให้งดงาม แต่เมื่องลงมือขุดรากก็เสด็จ สวรรคต รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงดำเนินการต่อจนเสร็จ วัดรอบฐานได้ ๕ เส้น ๑๘ วา(๒๔๓ เมตร)สูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑นิ้ว (๘๑ เมตร)ยกยอลำพุขัน (นภศูล) เสริมยอดด้วยมงกุฏ แต่ยังมีได้ทำการฉลองก็เสด็จสวรรคต รัชกาลที่ ๔ได้ทรงสร้างมณฑปเพิ่ม เติมอีกเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลนี้
พระอุโบสถวัดอรุณ ฯ

วัดอรุณฯ เดิมทีมาแต่กรุงศรีอยุธยา ชื่อเดิมว่า "วัดมะกอกนอก" แล้วเปลี่ยนมาเป็น "วัดแจ้ง" เมื่อ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๑ ได้ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ ครั้น ขึ้นครองราชย์แล้วได้พระราชทานนามว่า "วัดอรุณราชธาราม" ภายหลังเปี่ยนใหม่เป็น "วัดอรุณราชวราราม" ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๓๘ เกิดเพลิงไหม้พระอุโบสถ รัชกาลที่ ๕ จึงได้ปฏสังขรใหม่เกือบทั้งหมด องค์พระประธานที่ประดิษฐาน อยู่ในพระอุโบสถ ณ วัดแห่งนี้มีพระนามว่า "พระพุทธธรณิศรราชโลกนาถดิลก" ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก คืบ หล่อในรัชกาลที่ ๒ กล่าวกันว่า พระพักตร์เป็นฝีมือพระหัตถ์ของพระองค์ด้วย ในพระพุทธอาสน์บรรจะพระบรม อัฐิรัชกาลที่ ๒ รอบพระอุโบสถและพระระเบียงเรียงรายด้วยตุ๊กตาจีน (ดังที่เห็นในภาพ) ที่นำมากับเรือสำเภาค้าฃ ขายกับจีนในรัชกาลที่ ๒ และ ๓

บุษบกหน้าอุโบสถวัดอรุณ ฯ

บุษบกหรือมณฑปขนาดเล็กนี้สร้างขึ้นระหว่างประตูเข้าทั้งสองข้างของพระอุโบสถด้านหน้า ตัวบุษบก จำหลักลายวิจิตรปิดทองประดับกระจก ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปนฤมิต เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ รัชกาลที่ ๒ ลักษณะทรงยืนปิดทองอย่างงดงาม รัชกาลที่ ๔ จำลองแบบจากในหอพระสุสาไลยพิมานในพระบรม มหาราชวัง รัชกาลที่ ๕ ทรงนำมาประดิษฐานไว้

ปราสาทพระเทพบิดร

สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๘ เดิมชื่อว่า พุทธปรางค์ปราสาท ลักษณะเป็นปราสาท จตรุมุข ยอดเป็นพระปรางค์ นภศูงมีมงกุฎเสริมยอด ประดับกระเบื้องเคลือบ เป็นปราสาทยอดปรางค์ องค์เดียวในประเทศไทย เมื่อแรกนั้นรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ แต่ เห็นว่าคับแคบไม่เหมาะแก่การพระราชพิธี ถึงปี พ.ศ. ๒๔๔๖ พระเจดีย์ได้ละลายหายสูญ จึงให้ซ่อม แซม แล้วให้เปลี่ยนนามเป็น ปราสาทพระเทพบิดร โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมรูปพระบูรพ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง ๕ มาไว้ ปัจจุบันเพิ่มถึงรัชกาลที่ ๘ แล้วคลองมหานาค

หลังจากที่รัชกาลที่ ๑ ได้โปรดย้ายพระนครมาสร้างทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและ ขุดคลองคูพระนครล้อมรอบตัวเมือง สร้างป้อมปราการเรียบร้อยแล้ว ในปี พ.ศ. ๒๓๒๘ ได้โปรด ให้ขุดคลองต่อจากคลองคูตรงข้างเหนือวัดสะแก ตรงไปทางตะวันออกอีกคลองหนึ่ง พระราชทาน นามว่าคลองมหานาค ตามแบบอย่างคลองมหานาคที่วัดภูเขาทองนอกเขคพระนครที่กรุงเก่า ต่อมา เมื่อสถาปนาวัดสระแกเป็นพระอารามหลวง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ จุดประสงค์ การขุดคลองนี้ก็เพื่อให้ชาวประชาได้ใช้เล่นเพลงเรือดอกสร้อยสักวา

สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หรือสามัญเรียกกันว่า "สถานีรถไฟหัวลำโพง" สร้างเสร็จและเปิดใช้ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๕๙ในรัชกาลที่ ๖ ลักษณะการก่อสร้างเป็นรูปโดมแบบ Italian Renaissance เดิม เป็นสถานีรวม มีทั้งกิจการคนโดยสารและขนถ่ายสินค้า ต่อมาการขยายตัวในด้านการโดยสารและ สินค้ามีมากขึ้น แต่พื้นที่ย่านสถานีซึ่งมีเพียง ๑๒๐ ไร่ ไม่สามารถขยายออกได้อีก ประกอบกับความคับ คั่งของการจราจรในท้องถนนหน้าสถานีทวีขึ้นด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้พิจารณาย้ายกิจการ สินค้าไปอยู่ย่านสินค้าพหลโยธิน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ และดำเนินการปรับปรุงย่านสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ใหม่ แต่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบไว้คงเดิม


สพานพุทธ ฯ

สะพานพระพุทธยอดฟ้า (สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์) ได้สร้างขึ้นในโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร ์มีอายุครบ ๑๕๐ ปี ในพ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวินิจฉัยว่านอก จากจะเป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมให้กรุงเทพฯกับกรุงธนฯเป็นผืนแผ่นเดียวกันแล้ว สมควรจะสร้างพระพบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริยมหา ราชวงศ์จักรีไว้เป็นอนุสรณ์ในพระราชพิธีมังคลาภิเษก พ.ศ.๒๔๕๐
เมื่อคราวรัชกาลที่ ๕ ทรงครองราชย์เป็นปีที่ ๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งนี้ ในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล

[/img]http://p.mthai.com/picpost/2007-12-09/359503_8464089_0.jpg[img]

ภาพนี้ ไม่ใกล้ไม่ไกลกรมทหารแถวคลองบางซื่อ คลองสามเสน ชาวบ้านอาศัย ในเรือนมุงจากใช้ระแทะเทียมควายลำเลียงฟ่อนข้าวเดิมรัชกาลที่ ๕ มีพระราชดำริให้สร้างในแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเต็มตัว แต่มีผู้ทัก ท้วงขอให้พระที่นั่งสามองค์มียอดปราสาท ตามพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริยมีที่ประทับตามฤดูกาล ๓ แห่งไอติมไล้เหลี่ยวฮ้า" เป็นเสียงร้องของเจ็กขายไอติมหาบเร่ ไอติมแบบเดิมไม่มี อะไรมาก เป็นส่วนผสมของน้ำมะพร้าวอ่อน น้ำตาลทราย เนื้อไอติมออกเป็นทรายรัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถนนนี้ใน พ.ศ.๒๔๐๔ ภาพนี้ถ่ายหลังการ เปลี่ยนจากรถม้าลากเป็นรถรางใช้พลังไฟฟ้า ตึกสองฟากยังเป็นแบบจีนเต็มตัวภาพนี้คือสถานีตำรวจในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ ๕ คนทั่วไปเรียกว่า โรงพักพลตระเวน ยุคนั้น เราขังจ้างแขกอินเดียบ้าง มลายูบ้าง เป็น "โปลิส"เมื่อ ๘๐-๙๐ ปีมาแล้ว ชาวสวนจะใช้ชีวิตสมถะ บ้านช่องอยู่ในสวนริมคลอง มีแมก ไม้บดบัง แต่บ้านเรือนไทยสวยงาม มีความสงบร่มรื่น


การแต่งกายของสตรีสยามได้เปลี่ยนแปลงมาทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับชาติที่เจริญแล้วทาง ยุโรป ความงดงามของเครื่องนุ่งห่มที่ดัดแปลงซึ่งเป็นแบบอย่างวัฒนธรรมอันงดงามประจำชาติย่อม เป็นเกียรติภูมิที่น่าภูมิใจ เมืองไทยเรามีเครื่องแต่งกายสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย ยุคกรุงศรี อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า ในอาณาเขต ของย่านสำเพ็งนั้นเริ่มคับแคบ เพราะผู้คนคับคั่งมากขึ้นด้วย เป็นสถานที่ค้าขายสินค้า ประชาชนเข้า มาอยู่กันแออัด จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเยาวราช โดยให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอาคารบ้านเรือนได้ ีรับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ถนนเยาวราชสำเร็จลงด้วยดีทุกประการ มีความยาว ๑,๕๓๒ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร นับเป็นถนนสายสำคัญสายหนึ่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และนี้คือภาพปัจจุบันของ กรุงเทพมหานคร 
Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
กะทิสด
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 1
เมื่อ: 13/12/2550 : 15.36น. - IP: 125.25.99.xxx
น่าอยู่กว่าปัจจุบันอะ ชอบภาพแห่เรือที่มีเรือเยอะๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
blueins ' [39]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 108
Reply: 6493


ความคิดเห็นที่: 2
เมื่อ: 13/12/2550 : 16.07น. - IP: 124.120.171.xxx
ภาพมรดกเรยนะเนี่ย Oo
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
j i b i i :) [41]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 90
Reply: 3875


ความคิดเห็นที่: 3
เมื่อ: 13/12/2550 : 18.18น. - IP: 124.120.38.xxx
โบราณจิงๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Gapmama [39]
เซียนนักโพสต์


Ask: -2
Reply: 1116


ความคิดเห็นที่: 4
เมื่อ: 13/12/2550 : 18.42น. - IP: 125.24.27.xxx

อ่าน ความรู้ได้เยอะเลย

"ชาติไทยไม่แพ้ชาติไหนๆ"

รูปเรือดูอลังการ ยิ่งใหญ่มาก

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
DoMeNeToR [39]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 3
Reply: 699


ความคิดเห็นที่: 5
เมื่อ: 13/12/2550 : 18.44น. - IP: 124.120.165.xxx

โอ้ว เป็นความรู้ที่ดีนะเนี่ยๆๆๆ

ตั้งแต่กรุงเทพยังเป็นน้ำอยู่เลย

 

สวยดีครับ

 

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
`+$€xY_Jr.Z:.~ [39]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 210
Reply: 13583


ความคิดเห็นที่: 6
เมื่อ: 13/12/2550 : 18.56น. - IP: 58.8.112.xxx

เก่าแก่เหลือหลาย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
E-I-E-I-O [41]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 25
Reply: 2158


ความคิดเห็นที่: 7
เมื่อ: 13/12/2550 : 18.59น. - IP: 124.120.159.xxx
สวยอ่ะน่ากิน
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Peach คับ [39]
เซียนนักโพสต์


Ask: 4
Reply: 1515


ความคิดเห็นที่: 8
เมื่อ: 13/12/2550 : 20.27น. - IP: 203.113.32.xxx

เป็นผืนน้ำนี่คลาสสิคนะ

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
MooKky [38]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 33
Reply: 3426


ความคิดเห็นที่: 9
เมื่อ: 13/12/2550 : 20.32น. - IP: 124.120.158.xxx
อืมใช่ ภูมิใจดีนะ อยากได้รถรางกลับมาจังเลยอ่ะ รถคงไม่ติดแบบนี้ดราก็คงนั่งรถรางมาโรงเรียน 5555

---------- แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13/12/2550 : 20.35 โดย 124.120.158.129 ----------

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Attro* [37]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 50
Reply: 5068


ความคิดเห็นที่: 10
เมื่อ: 13/12/2550 : 20.33น. - IP: 124.120.76.xxx
คิดถึงอดีต(เหมือนจะเกิดทัน)-*-
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
[i]n$-[S]tepZz [36]
เซียนนักโพสต์


Ask: 4
Reply: 1713


ความคิดเห็นที่: 11
เมื่อ: 13/12/2550 : 20.33น. - IP: 58.8.103.xxx
โห เก่ามาก แต่สวยดี~
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
beniiz :) [40]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 8
Reply: 2388


ความคิดเห็นที่: 12
เมื่อ: 13/12/2550 : 20.38น. - IP: 124.120.164.xxx

รูปปัจจุบัน

สวยสุดยอดดด ด*

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
i_SeE_u [40]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 6
Reply: 2065


ความคิดเห็นที่: 13
เมื่อ: 13/12/2550 : 21.29น. - IP: 124.120.13.xxx

ภาพเก่าแก่จริงๆคร้าบ

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
harrodd [40]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 0
Reply: 2360


ความคิดเห็นที่: 14
เมื่อ: 13/12/2550 : 21.30น. - IP: 58.64.56.xxx

สวย ปนน่ากลัว
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
-=*ซาลาเปา*=- [37]
เซียนนักโพสต์


Ask: 8
Reply: 1106


ความคิดเห็นที่: 15
เมื่อ: 14/12/2550 : 00.42น. - IP: 58.8.104.xxx

คนหานี่ทำรายงานเรื่องนี้ป่ะเนี่ย อิอิ  เยอะจัง

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Rock``_80 [38]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 88
Reply: 4071


ความคิดเห็นที่: 16
เมื่อ: 14/12/2550 : 17.00น. - IP: 125.27.78.xxx

ชอบรถ คลาสสิคสุดๆเลย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
KUI BU RI [45]
เซียนนักโพสต์


Ask: 7
Reply: 1508


ความคิดเห็นที่: 17
เมื่อ: 14/12/2550 : 19.34น. - IP: 124.120.168.xxx
ผมชอบภาพความเป็นอยู่เก่าๆสวยดีอ่า
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Luscinia Catiiz [41]
เซียนนักโพสต์


Ask: 1
Reply: 1031


ความคิดเห็นที่: 18
เมื่อ: 14/12/2550 : 19.58น. - IP: 125.25.93.xxx
เก่าแก่สุดๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
• ~ Onniiz ~ • [40]
เซียนนักโพสต์


Ask: 4
Reply: 1054


ความคิดเห็นที่: 19
เมื่อ: 14/12/2550 : 20.13น. - IP: 125.25.152.xxx
สุดยอดอ่ะ สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Lustampa [39]
เซียนนักโพสต์


Ask: 15
Reply: 1118


ความคิดเห็นที่: 20
เมื่อ: 14/12/2550 : 20.32น. - IP: 124.120.173.xxx

อย่างสวย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
DZ_* [39]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 3
Reply: 996


ความคิดเห็นที่: 21
เมื่อ: 14/12/2550 : 21.29น. - IP: 124.120.58.xxx

อลังการงานสร้าง o_O!!

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
>PrZ<This is A BoOk> [39]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 29
Reply: 4312


ความคิดเห็นที่: 22
เมื่อ: 14/12/2550 : 22.29น. - IP: 124.120.166.xxx
 ชอบ โรงงิ้ว อ่ะ   เท่ ดี
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
KTZ' [40]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 41
Reply: 16897


ความคิดเห็นที่: 23
เมื่อ: 14/12/2550 : 22.45น. - IP: 58.8.106.xxx

สรรหามาจริ๊งง

เจ้าของกระทู้คนเน๊ ..

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Id0L` [37]
เซียนนักโพสต์


Ask: 1
Reply: 1551


ความคิดเห็นที่: 24
เมื่อ: 14/12/2550 : 22.49น. - IP: 124.120.74.xxx

ไทยเราไม่แพ้ใครจริงๆ

อยากลองเกิดในสมัยก่อน ....

 

 

 

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
,, Yamamoto 8059 . [41]
เซียนนักโพสต์


Ask: 12
Reply: 1078


ความคิดเห็นที่: 25
เมื่อ: 14/12/2550 : 23.23น. - IP: 124.121.212.xxx


อ้างจาก: GaGaz ที่ 13/12/2550 : 18.42น.

อ่าน ความรู้ได้เยอะเลย

"ชาติไทยไม่แพ้ชาติไหนๆ"

รูปเรือดูอลังการ ยิ่งใหญ่มาก


ทำไมเวลาพี่แก๊ปเม้นท์ในบดินโซนพี่แก๊ปจะเปนคนดีมากเลย        ,,,         ขัดกะชีวิตจริง - -+++

ชอบรูปที่กทม.เปนน้ำอ่ะค่ะ

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
MYG Z3RO [37]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 33
Reply: 2963


ความคิดเห็นที่: 26
เมื่อ: 14/12/2550 : 23.33น. - IP: 124.120.47.xxx
ขลังดีว่ะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
T e u k i i e [39]
น้องเล็กช่างจ้อ


Ask: 0
Reply: 54


ความคิดเห็นที่: 27
เมื่อ: 15/12/2550 : 10.11น. - IP: 124.120.160.xxx

เจ๋งจัง

น่าอยู่มากมาย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
wanderer
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 28
เมื่อ: 16/12/2550 : 11.10น. - IP: 124.121.224.xxx
ภาพสีบางภาพชัดและมีมิติดีมาก ดูแล้วเหมือนไม่ใช่ภาพเก่า
รู้สึกเหตุการณ์เพิ่งไม่กี่ปีหรือไม่กี่วัน
สังเกตดูภาพสีพวกนี้บางภาพยังมีสามล้อถีบอยู่ แสดงว่าไม่เกินปี 2502 แน่นอน
ภาพที่มีสามล้อถีบแล้วรถยนต์ทรงข้างหน้าและข้างหลังยาวพอๆกัน น่าจะราวๆ 2496 - 2502
ภาพที่รถยนต์ไม่มีรถพรรค์ยังงั้นน่าจะราวหลังสงคราม หรือ2486 - 2494 95

ในนี้เห็นภาพที่ใหม่ที่สุด(ไม่นับภาพปัจจุบัน)คงจะเป็น งามวงศ์วาน 2530 ขึ้น
เก่าสุดก็น่าจะเป็นผู้ชายไม่ใส่เสื้อนั่งอยู่จนถึงรูปซุมประตู น่าจะถ่ายด้วยกระจกเปียก ราวๆสมัย ร.4
239... - 2411
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
pingyam
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 8
Reply: 395


ความคิดเห็นที่: 29
เมื่อ: 17/12/2550 : 21.21น. - IP: 124.120.12.xxx

อะเพิ่มอีกภาพเพราะรุ่นเราคงไม่มีโอกาสได้เห็นมันอีกแล้วครับ

Attach File:
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
พี่แป๋มCRY!.CRY! [40]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 7
Reply: 829


ความคิดเห็นที่: 30
เมื่อ: 17/12/2550 : 21.43น. - IP: 124.121.217.xxx

ถ้า ประเทศ ไทย น้ำมันแบบ เรปบน นะ สรรค์ รวยแน่

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 1 2

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!