BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 8  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : สมัครสอบ สสวท [อ่าน: 1491 | ตอบ: 3] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 1
*---*
ผู้มาเยือน


สมัครสอบ สสวท    Share
เมื่อ: 25/05/2547 : 12.31น. - IP: 202.133.134.xxx
::


สสวท. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ปี 2548


นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2547 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี พ. ศ. 2548 ผู้สมัครจะต้องเป็น นักเรียนที่กำลังศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดระดับคะแนน มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนับถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 มีสัญชาติไทย และผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครสอบได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ สมัครได้ทุกวิชาที่ เปิดสอบแข่งขัน โดยกรอกข้อความลงในใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้ครบถ้วน นำรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร 1 รูป และในบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ 1 รูป นำสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงในวันยื่นใบสมัคร โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 50 บาท

วิธีการการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย มีการสอบคัดเลือกนักเรียน 2 รอบ โดยรับสมัครนักเรียน ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จากทั่วประเทศ และสอบคัดเลือกไว้วิชาละ 20 - 25 คน ขั้นตอนที่ 2 การเข้าค่าย 3 ครั้ง เป็นการจัดค่ายให้แก่ นักเรียนที่คัดเลือกไว้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยค่ายคัดเลือกครั้งที่ 1 จัดในเดือนตุลาคม จะคัดเลือกนักเรียนไว้วิชาละ 10 - 15 คน ครั้งที่ 2 จัดระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน จะคัดเลือกนักเรียนไว้วิชาละ 4 - 6 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ เรื่องให้แก่ผู้แทนประเทศไทย ขั้นตอนที่ 3 การ เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งสำหรับปีนี้วิชาคอมพิวเตอร์จะจัดแข่งขันในเดือนกันยายน

นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคัดเลือกครั้งที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐหลายคณะวิชาโดยไม่ต้องสอบเอ็นทรานซ์ ส่วนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตาม รัฐบาลส่งเสริมให้ได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการไปศึกษาต่อต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงหลังปริญญาเอก โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย เป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ หรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาโอลิมปิก ฯ โทร. 0-2392-4021 ต่อ 2202-2207--------------------------------------------------------------------------------

17-May-2004
Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
KomsitR [34]
ผู้ดูแลบอร์ด


Ask: 53
Reply: 639


ความคิดเห็นที่: 1
เมื่อ: 29/05/2547 : 01.40น. - IP: 202.133.167.xxx

หมวดเลข เปิดติวเตรียมสอบ โอลิมปิก

ตอนเช้าก่อนเข้าแถว รายละเอียดไปดู และ ลงชื่อที่ห้องเลข รับจำนวนจำกัด

เริ่มเรียนวันที่ 1 มิถุนามั้ง ไม่แน่ใจ


ปล. จะมีใครสอบ โอคอม กับเรามั้ยเนี่ย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
-
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 2
เมื่อ: 03/06/2547 : 20.04น. - IP: 203.113.32.xxx
ม.ต้นสอบได้ป่ะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
KomsitR [34]
ผู้ดูแลบอร์ด


Ask: 53
Reply: 639


ความคิดเห็นที่: 3
เมื่อ: 03/06/2547 : 21.00น. - IP: 202.133.137.xxx
น่าจะได้นะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 1

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!