BDZ :: Home - About BD - News - BDZ Club - Dek Bodin - E@Mail
User :
Pwd :
คงสถานะการ Login
Board Index - New Topic - New Vote - Search - Member Rank - Rule & FAQ :: Register! Member Online: 0 - Guests Online: 9  Who Online! (in 5 min.)
หัวข้อ : บทความแห่งบดินทรเดชา ที่อยากให้ชาวบดินทรทุกคนได้อ่านกัน [อ่าน: 3321 | ตอบ: 59] แสดงความคิดเห็น
หน้า: 1 2
นิลุบล19
เซียนนักโพสต์


Ask: 321
Reply: 705


บทความแห่งบดินทรเดชา ที่อยากให้ชาวบดินทรทุกคนได้อ่านกัน    Share
เมื่อ: 01/09/2547 : 21.51น. - IP: 203.155.221.xxx

 

ช่วงหลังๆพี่ได้ข่าวมามากว่า บดินทรเดชาของเราเปลี่ยนไปมาก ซึ่งก็มีทั้งจากได้ยินและเห็นกับตา อาคารสถานที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวัฒนธรรมอันดีงามของบดินทรเดชาที่มีมากว่า 30 ปีที่ครูอาจารย์และรุ่นพี่เก่าๆได้สร้างสมไว้เริ่มเลือนหายไปจนน่าตกใจและใจหาย ข่าวที่ว่าน้องรุ่นหลังๆเข้าโรงเรียนยังไม่ไหว้ท่านเจ้าพระยา นี่คือสิ่งที่พี่ทราบแล้วเสียใจและตกใจมาก เกิดอะไรขึ้นกับบดินทรเดชาที่เรารัก ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่รั้วบดินทรไม่มีวันไหนที่พี่ไม่เคยไหว้ท่านทั้งเวลามาถึงโรงเรียนและกลับออกจากโรงเรียน

พี่ชอบบทความในหนังสือที่ระลึก บดินทรเดชา 15 ปีมากๆ หลายๆบทความยอมรับว่าอ่านแล้วทำให้พี่ซึ่งในขณะนั้นเรียนเพียงม.1 รู้สึกรักและภูมิใจรวมทั้งอยากจะสร้างชื่อเสียงอย่างที่ครูอาจารย์และรุ่นพี่เก่าๆได้ทำไว้ จึงขออนุญาตนำบทความบางเรื่องที่พี่คิดว่าน่าจะให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัวบดินทรเดชาที่เรารักได้อ่านกัน โดยเฉพาะน้องรุ่นหลังๆที่รักโรงเรียนน้อยลงไปมากๆ รวมถึงครูอาจารย์ใหม่ๆที่เพิ่งย้ายเข้ามาโดยไม่รู้ว่า ครูบดินทรที่แท้จริงควรเป็นเช่นไรได้อ่านกัน และถ้ามีเวลาว่างพี่จะทยอยนำมาลงให้อ่านกันเรื่อยๆ เพราะพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยให้ความเป็นบดินทรเดชาที่เรารัก ได้กลับมาเหมือนเดิมดังภาพที่เคยปรากฏมาในอดีตที่สวยงามและอยู่ในความรักของพวกเราชาวบดินทรตลอดมา หากน้องอยากอ่านทั้งเล่ม พี่ไม่แน่ใจว่าจะยังคงมีเก็บไว้ในห้องสมุดหรือไม่อย่างไร ลองถามอาจารย์บรรณารักษ์ดูได้นะครับ

บทความนี้เขียนโดยท่านอาจารย์ เฉลิม สิงหเสนี ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรกของบดินทรเดชา พี่หวังว่าหลังจากที่พวกเราได้อ่านบทความนี้แล้วคงจะรักบดินทรเดชาของเรามากขึ้นนะครับ

การเริ่มต้นที่ดี (อ.เฉลิม สิงหเสนี)

 

ในการประกอบกิจการงานต่างๆ ข้าพเจ้าคิดว่าการเริ่มต้นที่ดีเท่านั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จ ข้าพเจ้าถืออุดมคตินี้มาตั้งแต่ก่อนถึงวัยกลางคนด้วยซ้ำ เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นครูร่วมงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (พญาไท)มาแต่ต้น โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสหศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย(สยาม) จึงได้เห็นการบริหารโรงเรียนระบบสหศึกษาของนักเรียนวัยรุ่นมาโดยตลอด และมีความศรัทธาต่อวิธีการบริหารตามแบบและวิธีการเช่นนี้ ลักษณะของโรงเรียนบดินทรเดชาคล้ายคลึงกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะเป็นการก่อตั้งทั้งทางด้านอาคาร สถานที่ และบุคลากรเหมือนกัน หรือจะต่างกันก็ที่โรงเรียนบดินทรเดชาก่อสร้างขึ้น โดยมีแต่ที่ดินที่ว่างเปล่า อาจจะเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นทุกอย่างก็ว่าได้ จากอุดมคติที่ว่า “การเริ่มต้นที่ดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ”นี้เอง ข้าพเจ้าคิดว่าได้ทำให้โรงเรียนนี้เจริญเติบโตไปอย่างเห็นได้ชัดเจน

การเริ่มต้นจากจัดหาบุคลากรระดับหัวหน้าจากโรงเรียนที่ข้าพเจ้าอ้างถึงและเคยร่วมงานกันมานานทั้งที่กรุงเทพฯและสามพรานกับท่านที่สมัครใจจริงๆที่จะไปร่วมงานด้วย อาจารย์ดังกล่าวนี้จะได้เป็นแม่แบบแก่อาจารย์ที่จะรับจากกรมสามัญศึกษาในต้นปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการสอน วิธีการเช่นนี้ได้ผลดีอย่างยิ่ง เหมือนอยู่เรือลำเดียวกันก็ต้องร่วมมือกันทำหน้าที่ของตนและประสานงานกัน เรือก็จะไปด้วยดี แม้จะมีคลื่นมีลมจัดก็จะไปได้โดยปลอดภัยเป็นการหล่อหลอมจิตใจคณะอาจารย์ให้อยู่ในแบบฉบับที่ดีและสอดคล้องกัน

จากการเริ่มต้น(ที่ข้าพเจ้าคิดว่าดี) พอจะเห็นผลปรากฏมีข้ออ้างอิงได้ดังต่อไปนี้

1.งานด้านอบรมจริยธรรมและความประพฤตินักเรียน ตลอดเวลา 15 ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียนบดินทรเดชา ได้ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียแก่ตนเอง และทำความเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนเลย มีแต่ได้รับคำชมเชยจากบุคคลภายนอกและผู้ปกครองนักเรียนโดยทั่วไป และที่สำคัญที่สุดคือโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานรางวัลประเภทโรงเรียนดี เมื่อปีพ.ศ. 2515,2516,2518 และ2519

ความดีข้อนี้ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความดีของครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมและเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของศิษย์ตลอดมา

2.งานด้านการเรียนการสอน แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนตั้งใหม่และอยู่ชานพระนคร แต่นักเรียนรุ่น 1 และ 2 ที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาสูงสุด(ม.ศ. 5 หรือ ม.6 ปัจจุบัน)สอบไล่ได้คะแนนติดบอร์ดที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นทางการ เป็นที่ 2 รองจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีต่อจากนั้นมากระทรวงศึกษาธิการงดประกาศรายชื่อนักเรียนดังกล่าวก็มีข้ออ้างอิงได้ว่าในปีหนึ่งๆ มีนักเรียนของโรงเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆเป็นจำนวนมากมายเป็นที่พอใจของผู้ปกครองนักเรียน ชี้ชัดว่าทางด้านวิชาการมิได้ตกต่ำลงไปเลย

ความดีข้อนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความดีของครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ตั้งใจสอนวิชาการในหน้าที่ของท่าน ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นต้นมา

 

3.งานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดตั้งกองลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี การสอนดนตรีไทย เป็นต้น ล้วนมีวัตถุประสงค์ปลุกใจให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวัฒนธรรมไทย กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ดำเนินไปไม่หยุดยั้งและเป็นผลดีต่อส่วนรวมและนักเรียนเอง

ความดีข้อนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นของครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนด้วยดี

อนึ่งผู้ที่มารับช่วงงานต่อข้าพเจ้า คือ คุณหญิง พรรณชื่น รื่นศิริและท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ท่านทั้งสองนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาเป็นเวลานาน ท่านทั้งสองนี้เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกัน จบจากมหาวิทยาลัยปีเดียวกัน มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและการปกครองการบริหารงานในโรงเรียนเป็นอย่างดี ก็ได้สานงานของโรงเรียนให้เจริญงอกงามมาด้วยความสามารถ โรงเรียนจึงได้เจริญขึ้นมาตามลำดับ

ข้อนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สืบทอดอุดมคติของข้าพเจ้ามิได้ปล่อยให้ขาดช่วง

บุคคลสำคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าจะลืมมิได้ และขอขอบคุณคือ คุณหญิง บุญเลื่อน เครือตราชู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา(ภายหลังได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา) ท่านได้รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชามาแต่ต้น และท่านไว้ใจให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่างๆ จนกระทั่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาจนถึงปัจจุบันนี้ โดยความจริงแล้วท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มจะก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นคนแรกโดยติดต่อกับ คุณหญิง เจือ นครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ผู้มอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เป็นชื่อก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ เพราะเดิมทีคุณหญิงเจือท่านมีวัตถุประสงค์ผูกมัดไว้กับกระทรวงศึกษาธิการว่า ต้องการให้เป็นโรงเรียนระดับวิทยาลัย คุณหญิงเจือ นครราชเสนีท่านก็ยอมผ่อนปรนอนุญาตให้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงเป็นผลงานของคุณหญิงบุญเลื่อน

เครือตราชู โดยแท้ ข้าพเจ้านั้นถือว่าตนเองเป็นแม่นมของโรงเรียนในระยะเริ่มแรกเท่านั้น

ทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนมานี้ คือ “ความประทับใจของข้าพเจ้า”

โรงเรียนใหญ่ ไม่สำคัญเท่าครูดี

นักเรียนมีความประพฤติ ยึดธรรมมั่น

เพียรศึกษา พลาเพิ่ม เสริมสถาบัน

รัฐจัดสรร ว่าเป็นโรงเรียนดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------- แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 01/09/2547 : 21.56 โดย 203.155.221.253 ----------

Share    อ้างถึง :: แจ้งลบกระทู้นี้ :: ขึ้นข้างบน
OummY 32 [32]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 13
Reply: 439


ความคิดเห็นที่: 1
เมื่อ: 02/09/2547 : 10.14น. - IP: 203.146.213.xxx

โรงเรียนใหญ่ ไม่สำคัญเท่าครูดี

นักเรียนมีความประพฤติ ยึดธรรมมั่น

เพียรศึกษา พลาเพิ่ม เสริมสถาบัน

รัฐจัดสรร ว่าเป็นโรงเรียนดี

เดี๋ยวนี้อาจารย์ดีๆ หมดกำลังใจกันหมดแล้ว

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
d z * dEaRiz [36]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 2
Reply: 341


ความคิดเห็นที่: 2
เมื่อ: 02/09/2547 : 19.39น. - IP: 203.113.32.xxx

เฮ้อ

น่าเสียดายที่อดีตดีดี ถูกทำลายด้วยศรัทธาอันน้อยนิดของคนที่ไม่รู้คุณค่าของบดินทรเดชา

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
**งืมมงัม** [38]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 48
Reply: 2144


ความคิดเห็นที่: 3
เมื่อ: 02/09/2547 : 19.43น. - IP: 203.118.74.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
•C.A๐NyW.Kl@Zs [37]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 5
Reply: 278


ความคิดเห็นที่: 4
เมื่อ: 02/09/2547 : 19.57น. - IP: 203.118.121.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
lzi-izl [36]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 7
Reply: 916


ความคิดเห็นที่: 5
เมื่อ: 02/09/2547 : 20.20น. - IP: 210.86.192.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
l o v e u s o {="=} [38]
เซียนนักโพสต์


Ask: 23
Reply: 1399


ความคิดเห็นที่: 6
เมื่อ: 02/09/2547 : 20.49น. - IP: 203.156.20.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ลูกท้อขอแจม
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 7
เมื่อ: 03/09/2547 : 19.28น. - IP: 168.120.13.xxx
บดินทรเดชาต่ำลงทุกวัน เพราะพวกคนเพียงหยิบมือ ทำไมนะ พวกนี้ถึงไม่ออกๆกันไป อยู่ให้เป็นสิ่งปฏิกูลของโรงเรียน ไม่ทำให้โรงเรียนสูงขึ้นเลย ไอ้พวกนี้
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ขอเสนอๆ
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 8
เมื่อ: 03/09/2547 : 19.58น. - IP: 202.133.131.xxx
ขอเสนอวิธิการที่จะช่วยให้เรารักบดินทรเดชามากขึ้น
1.จัดงานปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียน ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า ความดี ที่โรงเรียนเราสะสมมาไว้นานแล้ว
2.ปลูกฝัง และสอดแทรก ความรักในเลือดสีน้ำเงินของเราทุกทางที่มีโอกาส
3.จัดกิจกรรม หรือเพลงเชียร์เพื่อให้ปลุกใจรักสถาบัน คล้ายๆเตรียมกะจุฬาอ่ะ ที่เค้ามีเพลงบูมไรเงี้ย
4.ข้อนี้อยากมากๆๆ อยากมี"พี่รหัส"กะเค้ามั่ง
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
who!?><" [35]
เซียนนักโพสต์


Ask: 26
Reply: 1054


ความคิดเห็นที่: 9
เมื่อ: 03/09/2547 : 21.30น. - IP: 202.5.88.xxx
มันต้องอย่างนี้สิ  รร.เราจาได้ดีขึ้น
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
~.::I'm [H]er[O]::.~ [34]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 17
Reply: 607


ความคิดเห็นที่: 10
เมื่อ: 03/09/2547 : 22.11น. - IP: 203.156.75.xxx
เอาพวกระยำๆ ห่ามออกให้หมด  พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไร  พวกไร้ค่า  พวกสูบบุหรี่
พวกโกงกิน  อาจารย์ที่ไร้คุณธรรม  ออกให้หมด  เชื่อดิ  ดีขึ้นแน่นอน
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
**งืมมงัม** [38]
นักโพสต์ขั้นเทพ


Ask: 48
Reply: 2144


ความคิดเห็นที่: 11
เมื่อ: 03/09/2547 : 22.16น. - IP: 210.86.192.xxx
จายเยงๆ เกินไปอีป่าว
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
กรุณาใส่ชื่อ [37]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 10
Reply: 395


ความคิดเห็นที่: 12
เมื่อ: 03/09/2547 : 22.27น. - IP: 61.90.88.xxx
อ่ะนะ...
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
who!?><" [35]
เซียนนักโพสต์


Ask: 26
Reply: 1054


ความคิดเห็นที่: 13
เมื่อ: 04/09/2547 : 19.33น. - IP: 202.5.88.xxx


อ้างจาก: ~.::I'm [H]er[O]::.~ ที่ 03/09/2547 : 22.11น.
เอาพวกระยำๆ ห่ามออกให้หมด  พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไร  พวกไร้ค่า  พวกสูบบุหรี่
พวกโกงกิน  อาจารย์ที่ไร้คุณธรรม  ออกให้หมด  เชื่อดิ  ดีขึ้นแน่นอน

เห้นด้วย

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
นิลุบล19
เซียนนักโพสต์


Ask: 321
Reply: 705


ความคิดเห็นที่: 14
เมื่อ: 04/09/2547 : 23.27น. - IP: 203.155.221.xxx
 

อีกหนึ่งบทความแห่งความเป็นบดินทรเดชาของพวกเราที่ถ่ายทอดโดยพี่บดินทรรุ่นที่ 1 เขียนลงในหนังสือที่ระลึก บดินทรเดชา 15 ปี เมื่อปี 2528 เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆอ่านกัน คงต้องย้อนภาพไปเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วว่าพี่เขากล่าวถึงบดินทรที่รักของเราไว้อย่างไรและคิดว่าถึงเวลานี้พี่เขาคงก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปอย่างมากแล้ว ขออนุญาตพี่ สุริยะ คูศิริวิเชียร นำบทความที่พี่เขียนไว้นี้มาถ่ายทอดให้น้องๆได้รับรู้ถึงความยากลำบากของพี่ๆรุ่น 1 ของเราด้วยนะครับ

ส่วนอีกบทความหนึ่งเขียนโดย พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี รุ่นพี่บดินทรของเราอีกคนเขียนลงในหนังสือเล่มเดียวกัน พี่หวังว่าหลังจากที่พี่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาถ่ายทอดให้น้องๆได้อ่านกัน คงทำให้พวกเรารักและหวงแหนในความเป็นบดินทรเดชาของพวกเรามากขึ้นนะครับ

นักเรียนรุ่นแรก

นพ.สุริยะ คูศิริวิเชียร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มศ.5)จากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียน จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยออกไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในชนบท ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซกา อำเภอ เซกา จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ของโรงพยาบาลราชวิถี อนาคต จะออกไปเป็นแพทย์ประจำแผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ภาพชีวิตเมื่อสมัย 15 ปีก่อน เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนบดินทรเดชาได้ย้อนกลับขึ้นมากระจ่างชัดในใจ เหมือนเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งอุบัติขึ้น

สมัยนั้นนักเรียนบดินทรเดชารุ่นแรกมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มแยกทั้งหมด 12 ห้อง ห้องเรียนจำนวน 12 ห้องนี้ แทรกตัวอยู่กระจัดกระจายตามตึกต่างๆมากมายหลายตึก หลายอาคาร ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ขณะนั้นข้าพเจ้าเรียนชั้นมศ.5 อยู่ห้อง 601 มีห้องข้างๆเป็น 602 ห้องเรียนทั้ง 2 ห้องนี้ อาศัยอาคารของคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้องเรียนของเพื่อนบางคนอยู่ตึกสอง ตึกสาม,เรือนเหลือง(ปัจจุบันไม่มีแล้ว),บางห้องอาศัยอยู่ตามมุมของอาคารห้องสมุด ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พวกเราบดินทรรุ่นแรก เรียนอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที้ง 2 ปี คือทั้ง มศ.4และมศ.5 ในตอนนั้นข้าพเจ้าทราบเพียงว่า โรงเรียนบดินทรเดชาจริงๆอยู่ไกลมาก อยู่กลางทุ่ง แถวๆบริเวณที่เรียกว่า ลาดพร้าว กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ การคมนาคมไม่สะดวก ต้องขึ้นรถลงเรือแล้วต่อรถอีกหลายตลบ

ส่วนที่สนุกสนานที่สุด เห็นจะเป็นเหตุการณ์ตอนมีกีฬาสีภายในของโรงเรียน ซึ่งแข่งกันภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนของเตรียมอุดมศึกษาเองแบ่งเป็น 4-5 สี มีม่วง,เขียว ฯลฯ ส่วนนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชาอยู่อีกสีต่างหาก ข้าพเจ้าสังเกตเห็นและรู้สึกประทับใจการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในตอนนั้นเอง มีประชุมเชียร์ มีเพลงเชียร์ร้องกันสนุกสนาน ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมกรรมการนักเรียนในใจที่โรงเรียนเพิ่งตั้งมาไมาถึงปีแต่สามารถรวมคนให้มาร่วมกิจกรรมได้มาก ทางด้านกีฬานั้นผลการแข่งขันทั้งกีฬาและกรีฑา นักกีฬาโรงเรียนบดินทรเดชาสามารถกวาดเหรียญรางวัลได้มากที่สุด มากกว่าสีใดๆ

ระยะเวลาเพียง 2 ปี คือชั้น มศ.4และมศ.5 เป็นระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆ แต่ถือเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้ เพราะเป็นช่วงที่จะต้องใช้ผลการสอบเป็นเครื่องตัดสินว่าใครจะได้เรียนสาขาวิชาอะไรในระดับมหาวิทยาลัย ช่วง 2 ปีนี้จึงเป็นช่วง 2 ปีที่ต้องเรียนหนักเรียกว่ามีแต่เรียนกับเรียน ตั้งแต่เช้ายันเย็น กลับบ้านไปแล้วยังต้องท่องหนังสือต่อจนดึกและประการสำคัญก็ด้วยเพราะเราได้ครูบาอาจารย์ดีๆเก่งๆเอาใจใส่ในลูกศิษย์มากมายหลายท่าน อาจารย์บางท่านขณะนี้ยังคงสอยอยู่ที่โรงเรียนบดินทรเดชา บางท่านย้ายกลับเข้าสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลการเรียนของนักเรียนบดินทรเดชารุ่นแรกอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

เมื่อ 2 ปีก่อนข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อติดต่อที่ห้องทะเบียน ได้เห็นตึกงามสง่า สวยงามมากมายหลายตึก บริเวณกว้างขวางร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้ ได้มีโอกาสกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เคยสอน ได้ไตร่ถามอาจารย์หลายท่านถึงทุกข์สุขส่วนตัวและเรื่องราวต่างๆของโรงเรียน

มีอาจารย์อาวุโสท่านหนึ่งกล่าวว่า “เด็กนักเรียนสมัยนี้ กับสมัยก่อน ไม่เหมือนกัน เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยกระตือรือร้น เรียนหนังสือสู้สมัยก่อนไม่ได้” ข้าพเจ้ารับฟังไม่ได้แสดงความคิดเห็น เพราะไม่ทราบรายละเอียด แต่ข้าพเจ้าเข้าใจความรู้สึกของอาจารย์ดีว่า อาจารย์พูดด้วยความห่วงใยลูกศิษย์ของท่านที่กำลังสอนอยู่ ถ้าจะมองกว้างๆข้าพเจ้าคิดว่า โรงเรียนเราน่าจะดีกว่าสมัยก่อน เพราะอาคารสถานที่ใหญ่โตสง่างาม กว้างขวาง ร่มรื่นน่าอยู่มาก อุปกรณ์การเรียนครบครันและครูบาอาจารย์ก็คงพร้อมกว่าสมัยโน้น ซึ่งห้องเรียนก็แทบจะไม่มีต้องแอบหลบอยู่ตามมุมตึกต่างๆของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขณะที่กราบลาอาจารย์กลับ ในใจข้าพเจ้ามีเรื่องครุ่นคิดอยู่มากมายหลายเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนของเรา และก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะพยายามสดับตรับฟังข่าวคราวของโรงเรียน และน้องๆบดินทรอยู่เสมอ และถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ที่ข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รีรอเลย

จากมศ.4…สู่คณะแพทยศาสตร์

พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

เกิดวันที่ 8 กรกฎาคม 2507 มีพี่น้อง 3 คน เป็นลูกคนโต ส่วนน้องชายอีก 2 คน คนแรกเรียนอยู่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช คนสุดท้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบดินทรเดชา

ประวัติการเรียน

เมื่อเล็กๆเรียนอนุบาลหลายแห่ง เพราะชอบหนีกลับบ้าน จึงต้องถูกส่งไปอยู่โรงเรียนไกลบ้าน คือ อนุบาลรุ่งโรจน์วิทยาและอินทรศึกษา

สอบเข้าเรียนชั้น มศ.1 ที่โรงเรียนบดินทรเดชา เมื่อปี พศ.2520 เมื่อจบ มศ.3สอบได้เป็นที่ 1 และได้รับรางวัลพระราชทานที่ 1 ระดับม.ต้นประจำปี 2522 ปีต่อมาเรียนต่อในชั้น มศ.4และสอบเทียบได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในปีนั้น และในเวลาเดียวกันก็สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ติด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลการเรียนแพทย์ปี 1 เฉลี่ย 4.00 ได้เป็นอันดับที่ 1

ความระลึกถึงโรงเรียน

ช่วงชีวิตที่เป็นนักเรียนบดินทรนั้น เต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาคภูมิ ทั้งอาจารย์ พี่ เพื่อน และน้อง เราอยู่กันเหมือนครอบครัว มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและแน่วแน่ ยังจำได้ว่า เคยประทับใจรูปในหนังสืออนุสรณ์เก่าๆของเรา ที่มีรูปพี่ๆฝ่าน้ำท่วมเข้ามาเรียนหนังสือ มือหนึ่งถือกระเป๋า อีกมือหนึ่งหิ้วรองเท้า พี่ๆพยายามกันถึงขนาดนี้เพื่อเข้ามาเรียนหนังสือในขณะที่นักเรียนบางแห่งพยายามหนีออกจากโรงเรียน

บดินทรของเราตอนนั้นไม่มีรั้ว แต่ไม่มีใครหนีเรียน เพราะเรามาเรียนกันด้วยใจรักจริงๆ

ดังนั้นอาจารย์และพี่ๆจะบอกเราและเราจะบอกน้องๆต่อไปว่า พวกเราภูมิใจในกันและกันมากที่เราต่างก็เป็นบดินทรเดชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม ความดีที่คนทั่วไปชื่นชม

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
winner kung [38]
เซียนนักโพสต์


Ask: 42
Reply: 1021


ความคิดเห็นที่: 15
เมื่อ: 04/09/2547 : 23.29น. - IP: 61.90.89.xxx
เหงด้วยเช่นกัน
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
..
ผู้มาเยือน


Email : jazzy_99@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 16
เมื่อ: 05/09/2547 : 00.37น. - IP: 203.155.247.xxx
เห็นด้วยค่ะ ร.ร.บดินทรเราต้องรักและสามัคคีกันให้มากๆ
พยายามสร้างชื่อเสียงให้บดินทร
จัดกิจกรรม หรือเพลงเชียร์เพื่อให้ปลุกใจรักสถาบัน คล้ายๆเตรียมกะจุฬาอ่ะ ที่เค้ามีเพลงบูมไรเงี้ย
ข้อนี้อยากมากๆๆ อยากมี"พี่รหัส"กะเค้ามั่ง เห็นด้วยค่ะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หึหึหึ
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 17
เมื่อ: 05/09/2547 : 20.52น. - IP: 203.113.36.xxx
เอาพวกระยำๆ ห่ามออกให้หมด พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไร พวกไร้ค่า พวกสูบบุหรี่
พวกโกงกิน อาจารย์ที่ไร้คุณธรรม ออกให้หมด เชื่อดิ ดีขึ้นแน่นอน
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
- S p y B e a r - [36]
พี่ใหญ่ชอบตอบ


Ask: 6
Reply: 767


ความคิดเห็นที่: 18
เมื่อ: 08/09/2547 : 20.22น. - IP: 202.5.88.xxx

ก็เอาบุคคลที่มาทำลายชื่อเสียงของ บดินทรเดชา และทำตัวไม่เหมาะสมกับลูกบดินทร

เอาออกไปเหอะ อยู่ไปก็หนัก ร.ร.   ไปอยู่ ร.ร.ที่มันทำแบบที่เหมาะกับพวกนั้นเหอะ

* ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีแมความรู้

 

 

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
DaEDal [35]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 13
Reply: 332


ความคิดเห็นที่: 19
เมื่อ: 10/09/2547 : 00.35น. - IP: 61.90.28.xxx

 


อ้างจาก: who!?><" ที่ 04/09/2547 : 19.33น.


อ้างจาก: ~.::I'm [H]er[O]::.~ ที่ 03/09/2547 : 22.11น.
เอาพวกระยำๆ ห่ามออกให้หมด  พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไร  พวกไร้ค่า  พวกสูบบุหรี่
พวกโกงกิน  อาจารย์ที่ไร้คุณธรรม  ออกให้หมด  เชื่อดิ  ดีขึ้นแน่นอน

เห้นด้วย


เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วมีข้อเสนอเพิ่มคือเปลี่ยนเป็นระบบสอบเข้า 100%

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
palmkapolotupalm3745
น้องใหม่หัดโพสต์


Ask: 0
Reply: 14


ความคิดเห็นที่: 20
เมื่อ: 10/09/2547 : 15.57น. - IP: 192.168.11.xxx
เราก้อเหงด้วยอะ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
~RooDs~ 1/9 [38]
น้องเล็กช่างจ้อ


Ask: 4
Reply: 50


ความคิดเห็นที่: 21
เมื่อ: 13/09/2547 : 16.58น. - IP: 168.120.12.xxx
เราก็เห็นด้วย
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ยูจิคุง [37]
เซียนนักโพสต์


Ask: 135
Reply: 889


ความคิดเห็นที่: 22
เมื่อ: 13/09/2547 : 17.17น. - IP: 203.113.37.xxx

เอาพวกที่ดัดไม่ได้ พวกที่เข้าห้องน้ำไม่ราดส้วม พวกไม่มีสมบัติผู้ดี พวกเลวระยำ ดูดบุหรี่ทั้งหลาย จับได้ทำทัณบนไว้ก่อน ไม่ต้องใจอ่อนคนอื่นจะได้ไม่กล้าทำ ถ้าทำอีกครั้งจับได้ไล่ออกสถานเดียวเพราะทำทัณบนแล้ว ทำทัณบนสัก2ครั้งก็ดั้ย 1ครั้งอาจจะน้อยไปกะพวกไม่รู้สำกนึก พอทำแร้วโดนไล่ออกจะดั้ยไม่มีไคกล้าทำ
เราเคยได้ยินว่าแต่ก่อนไคเกรดไม่ถึง1.5โดนไล่ออกนิ ม่ายรู้เหมือนกันนะว่าจิงป่ะ

อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
*&[ nInE }&* [35]
น้องใหม่หัดโพสต์


Ask: 2
Reply: 16


ความคิดเห็นที่: 23
เมื่อ: 13/09/2547 : 18.34น. - IP: 203.107.207.xxx

เหนด้วยงับๆ

Attach File:
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
~RooDs~ 1/9 [38]
น้องเล็กช่างจ้อ


Ask: 4
Reply: 50


ความคิดเห็นที่: 24
เมื่อ: 14/09/2547 : 17.55น. - IP: 10.21.2.xxx

อ้างจาก: ยูจิคุง ที่ 13/09/2547 : 17.17น.

เอาพวกที่ดัดไม่ได้ พวกที่เข้าห้องน้ำไม่ราดส้วม พวกไม่มีสมบัติผู้ดี พวกเลวระยำ ดูดบุหรี่ทั้งหลาย จับได้ทำทัณบนไว้ก่อน ไม่ต้องใจอ่อนคนอื่นจะได้ไม่กล้าทำ ถ้าทำอีกครั้งจับได้ไล่ออกสถานเดียวเพราะทำทัณบนแล้ว ทำทัณบนสัก2ครั้งก็ดั้ย 1ครั้งอาจจะน้อยไปกะพวกไม่รู้สำกนึก พอทำแร้วโดนไล่ออกจะดั้ยไม่มีไคกล้าทำ
เราเคยได้ยินว่าแต่ก่อนไคเกรดไม่ถึง1.5โดนไล่ออกนิ ม่ายรู้เหมือนกันนะว่าจิงป่ะหรอ เห็นด้วยๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
รุ่น 25
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 25
เมื่อ: 18/09/2547 : 02.05น. - IP: 203.107.206.xxx
น่าสงสารที่นักเรียน และอาจารย์รุ่นก่อนๆ ที่สั่งสมความดี และความภาคภูมิใจไว้ให้
โรงเรียนจนโรงเรียนแห่งคือสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับเรา เเต่ตอนนี้กลับเป็นว่าน้องๆ
ไม่ช่วยกันรักษาชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ แต่กลับทำร้ายโรงเรียนมันน่าเศร้า
จริงๆ
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
ฮึ่ม
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 26
เมื่อ: 18/09/2547 : 10.01น. - IP: 61.90.36.xxx
เดี๋ยวนี้อาจารย์แม่งโกงเงินเด็ก จนเด็กหมดกำลังใจที่จะเรียนกันหมดแล้ว
เอาเงินเด็กไปสร้างโรงอาหารแต่ทำไมอาจารย์เท่านั้นที่นั่งห้องแอร์

อาจารย์เอาเงินเด็กไปทำบุญ แต่ทำไมพระท่านจึงชมแต่อาจารย์

อาจารย์เอาหน้าไง
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Ripley's Believe it [37]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 10
Reply: 413


ความคิดเห็นที่: 27
เมื่อ: 18/09/2547 : 14.32น. - IP: 210.203.182.xxx

อ้างจาก: ขอเสนอๆ ที่ 03/09/2547 : 19.58น.
ขอเสนอวิธิการที่จะช่วยให้เรารักบดินทรเดชามากขึ้น
1.จัดงานปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กนักเรียน ให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า ความดี ที่โรงเรียนเราสะสมมาไว้นานแล้ว
2.ปลูกฝัง และสอดแทรก ความรักในเลือดสีน้ำเงินของเราทุกทางที่มีโอกาส
3.จัดกิจกรรม หรือเพลงเชียร์เพื่อให้ปลุกใจรักสถาบัน คล้ายๆเตรียมกะจุฬาอ่ะ ที่เค้ามีเพลงบูมไรเงี้ย
4.ข้อนี้อยากมากๆๆ อยากมี"พี่รหัส"กะเค้ามั่ง

พี่รหัสน่ะมี กีฬาสีนั่นแหละ ไม่รู้หลอ..
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
Giant 610
ผู้มาเยือน


ความคิดเห็นที่: 28
เมื่อ: 18/09/2547 : 14.57น. - IP: 61.90.53.xxx
อย่ามั่วแต่มานั่งพูด นั่งโพสแล้วกัน

พูดๆ อ่ะ....ช่วยทำกันด้วยนะ....
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
I LovE YoU ^_^ [35]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 2
Reply: 237


ความคิดเห็นที่: 29
เมื่อ: 18/09/2547 : 15.47น. - IP: 161.200.131.xxx
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
DaEDal [35]
พี่กลางช่วยตอบ


Ask: 13
Reply: 332


ความคิดเห็นที่: 30
เมื่อ: 18/09/2547 : 22.45น. - IP: 61.90.86.xxx

อ้างจาก: ยูจิคุง ที่ 13/09/2547 : 17.17น.

เอาพวกที่ดัดไม่ได้ พวกที่เข้าห้องน้ำไม่ราดส้วม พวกไม่มีสมบัติผู้ดี พวกเลวระยำ ดูดบุหรี่ทั้งหลาย จับได้ทำทัณบนไว้ก่อน ไม่ต้องใจอ่อนคนอื่นจะได้ไม่กล้าทำ ถ้าทำอีกครั้งจับได้ไล่ออกสถานเดียวเพราะทำทัณบนแล้ว ทำทัณบนสัก2ครั้งก็ดั้ย 1ครั้งอาจจะน้อยไปกะพวกไม่รู้สำกนึก พอทำแร้วโดนไล่ออกจะดั้ยไม่มีไคกล้าทำ
เราเคยได้ยินว่าแต่ก่อนไคเกรดไม่ถึง1.5โดนไล่ออกนิ ม่ายรู้เหมือนกันนะว่าจิงป่ะก็เด๋วนี้เขาไม่ให้ร.ร.ไล่เดะออกไม่ใช่หรอ
ความผิดอดิศัย
อ้างถึง :: แจ้งลบความคิดเห็นนี้ :: ขึ้นข้างบน
หน้า: 1 2

ฉ Copyright 2003 Bodindecha (Sing Singhaseni) School, All rights reserved.
Developed by : BDZ Team - Credits!